Sygnalista w ochronie środowiska

Sygnalista w ochronie środowiska

Przygotowaliśmy dla Państwa wpis, jakie czekają obowiązki podmioty działające w oparciu o przepisy środowiskowe.

Do czego są zobowiązane?

M.in. do spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie o sygnalistach. Powinny ustanowić wewnętrzne przepisy regulujące kwestie przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa. Obok odpowiednich zapisów (regulaminów i instrukcji) należy również udostępnić kanały przyjmowania zgłoszeń. Wymóg ten dotyczy podmiotów, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników.

UWAGA!

Polski ustawodawca może – w oparciu o art. 8 ust. 7 – dyrektywy znieść limit pracowniczy dla podmiotów prywatnych, które działają w obszarze ochrony środowiska. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby wprowadzić stosowne rozwiązana dobrowolnie.
Więcej na temat znajdą Państwo na dedykowanej stronie naszego produktu SYGNALISTA24.info:
https://sygnalista24.info/sygnalista-w-ochronie-srodowiska/

Zapraszamy, zespół Sygnalista24.info

Dodaj komentarz