Nasi Partnerzy, nasze projekty, wybrane sukcesy, ważne informacje

RODO w Polsce. Kary pieniężne PUODO do dnia 27.09.2021 r.

RODO w Polsce. Kary pieniężne PUODO do dnia 27.09.2021 r.

RODO w Polsce. Kary pieniężne decyzją PUODO, do dnia 27.09.2021 r. Prezes UODO poinformował i podał do publicznej wiadomości treści większości decyzji, w tym te nakładające kary. 29 nałożonych kar administracyjnych na kwotę prawie 7 mln zł. Wśród ukaranych podmiotów: znalazło się 5 publicznych, jedna wspólnota mieszkaniowa, a także związek sportowy. UWAGA! Główny Geodeta KrajowyWięcej oRODO w Polsce. Kary pieniężne PUODO do dnia 27.09.2021 r.[…]

RODO w Polsce. Stan na 2021 rok

RODO w Polsce. Stan na 2021 rok

Sytuacja RODO w Polsce. Stan na 2021 rok Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Otrzymaliśmy również informacje od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) na temat ochrony danych osobowych w Polsce od momentu wdrożenia. Pragniemy się nimi podzielić i zapraszamy do lektury. Zestawienie decyzji PUODO Czytając wydane raporty sprawozdawcze Prezesa UODO z lat 2018-2021 nasuwają się konkretneWięcej oRODO w Polsce. Stan na 2021 rok[…]

Ochrona danych osobowych sygnalisty

Ochrona danych osobowych sygnalisty

Ochrona danych osobowych sygnalisty Najważniejszym aspektem w praktyce przy wdrożeniu systemu zgłaszania naruszeń prawa w podmiocie jest prawidłowo chronić dane osobowe sygnalisty i zapewnić poufność jego tożsamości. Podstawa prawna RODO. Dane osobowe zgłaszającego należy chronić zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychWięcej oOchrona danych osobowych sygnalisty[…]

RODO, spis powszechny 2021, GUS

RODO, spis powszechny 2021, GUS

Wyciekły dane osobowe w GUS Niestety, zawsze trzeba być uważnym i zwracać szczególną uwagę przy korespondencji. Pracowniczka Głównego Urzędu Statystycznego  odpowiadając na mail, by usprawnić odpowiedziała hurtowo na wiele podobnych zapytań. Zamiast do ukrytej wiadomości, uwidoczniła pozostałych adresatów jako do wiadomości. W efekcie obywatel otrzymał listę ponad 500 prywatnych maili innych osób. Następnie wykonała próbyWięcej oRODO, spis powszechny 2021, GUS[…]

Lista obecności pracowników zgodna z RODO

Lista obecności pracowników zgodna z RODO

Pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Niestety w obowiązujących przepisach prawa z tego zakresu, czyli ani w Kodeksie pracy ani w Rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej nie został określony sposób potwierdzania obecności pracownika. Zatem pracodawca zobowiązany jest te zagadnienia unormować w regulaminie pracy.Więcej oLista obecności pracowników zgodna z RODO[…]

Kara za brak aktualnego oprogramowania antywirusowego

Kara za brak aktualnego oprogramowania antywirusowego

UODO nałożył karę upomnienia na administratora danych, gdyż ten dobrał nieadekwatne środki ochrony swoich systemów informatycznych. Nie przeprowadzał również testów odporności na różne zagrożenia. Urząd uznał, że nieadekwatnie testowano zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dodatkowo używane systemy operacyjne były przestarzałe i nieaktualizowane, ponieważ producent nie oferował już wsparcia technicznego.W wyniku tych zaniedbań doszło do incydentu –Więcej oKara za brak aktualnego oprogramowania antywirusowego[…]

EROD. Wytyczne w sprawie naruszeń

EROD. Wytyczne w sprawie naruszeń

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przygotowała wytyczne w sprawie naruszeń ochrony danych osobowych i do 2 marca 2021 r. czeka na uwagi do projektu. Przygotowywany dokument jest uzupełnieniem do Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 i zawiera wskazówki oraz zalecenia dot. naruszeń ochrony danych osobowych. Z założenia ma to być praktyczna ściągawka, która ma pomóc administratoromWięcej oEROD. Wytyczne w sprawie naruszeń[…]

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych w wymaganym czasie 72h

Kara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych w wymaganym czasie 72h

Prezes UODO nałożył karę na TUiA WARTA SA za niezgłoszenie w wymaganym czasie 72 h naruszenia ochrony danych osobowych. Sprawa dotyczyła wysłania dokumentów zawierających dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, PESEL, dane samochodu na adres poczty elektronicznej, który błędnie został podany przez klienta. Dokumenty trafiły do osoby postronnej, która zgłosiła naruszenie do UODO.Więcej oKara za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych w wymaganym czasie 72h[…]