Nasi Partnerzy, nasze projekty, wybrane sukcesy, ważne informacje

Sygnalista w ochronie środowiska

Sygnalista w ochronie środowiska

Sygnalista w ochronie środowiska Przygotowaliśmy dla Państwa wpis, jakie czekają obowiązki podmioty działające w oparciu o przepisy środowiskowe. Do czego są zobowiązane? M.in. do spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie o sygnalistach. Powinny ustanowić wewnętrzne przepisy regulujące kwestie przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa. Obok odpowiednich zapisów (regulaminów i instrukcji) należy również udostępnić kanały przyjmowania zgłoszeń. WymógWięcej oSygnalista w ochronie środowiska[…]

Otwarte szkolenie o sygnalistach. Urząd Marszałkowski w Toruniu zaprasza

Otwarte szkolenie o sygnalistach. Urząd Marszałkowski w Toruniu zaprasza

Szkolenie otwarte i bezpłatne dla wszystkich. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Toruński Park Technologiczny, Doering & Partnerzy, Conectio, Exea i inni zapraszają wszystkich chętnych na szkolenie. Nasza firma przedstawi co najważniejsze w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia. Przedstawi autorską platformę SYGNALISTA24.info, wewnętrzny i zewnętrzny kanał do zgłaszania nieprawidłowości, który pomoże spełnić wymaganiaWięcej oOtwarte szkolenie o sygnalistach. Urząd Marszałkowski w Toruniu zaprasza[…]

Dyrektywa o sygnalistach – przygotowanie organizacji na wymagania

Dyrektywa o sygnalistach – przygotowanie organizacji na wymagania

W Polsce Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie polskiej spółki informatycznej braf.tech https://forsal.pl/biznes/firma/artykuly/8205859,sygnalisci-w-polskich-firmach-wciaz-czekaja-na-ochrone.html wynika, że: Tylko 33 proc. firm z sektora prywatnego w Polsce słyszało o dyrektywie o ochronie sygnalistów. Aż 69 proc. z nich deklaruje, że nie posiada wystarczającej wiedzy na jej temat. Tylko 50 proc. jest wstanie wskazać poprawnyWięcej oDyrektywa o sygnalistach – przygotowanie organizacji na wymagania[…]

Środki ochrony sygnalisty. Odwet wobec sygnalisty

Środki ochrony sygnalisty. Odwet wobec sygnalisty

Same procedury zgłaszania nieprawidłowości nie gwarantują bezpieczeństwa osobie dokonującej zgłoszenia. Dopiero nadanie sygnalistom szczególnej ochrony adekwatnej do sytuacji, w której mogą się znaleźć, pozwala na kompleksowe uregulowanie whistleblowingu. Dyrektywa o sygnalistach nie wskazuje jakie dokładnie środki ochrony sygnalistów mają wdrożyć państwa członkowskie, a raczej jakiego typu ochrona powinna przysługiwać sygnalistom. Celem takiej regulacji jest umożliwienieWięcej oŚrodki ochrony sygnalisty. Odwet wobec sygnalisty[…]

Weszła norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Wytyczne

Weszła norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Wytyczne

Whistleblowing management  systems – Guidelines Tematem sygnalisty zajęła się również Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO. Pod koniec lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne (oryg. Whistleblowing management  systems – Guidelines). Co norma określa i jaki jest jej status oraz gdzie ją można zakupić znajdziesz na dedykowanej stronieWięcej oWeszła norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Wytyczne[…]

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy powinien być tak zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w bezpieczny sposób, aby zapewniał anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia i osobie trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Dostęp do informacji uzyskanych od sygnalisty powinny mieć tylko osoby upoważnione. Ustanowione kanały zgłoszeniowe muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane: telefonicznie, za pomocąWięcej oWewnętrzne kanały zgłoszeniowe[…]

Dlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Usługi finansowe a kryzys

Dlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Usługi finansowe a kryzys

Unia Europejska, jako prawodawca już uznał wartość dodaną wynikającą z zapewnienia ochrony sygnalistom w dziedzinie usług finansowych. W wyniku kryzysu finansowego, który odsłonił poważne niedociągnięcia w kwestii egze­kwowania istotnych przepisów, w znacznej liczbie aktów ustawodawczych w dziedzinie usług finansowych wprowadzano środki ochrony sygnalistów, w tym przewidujące utworzenie zewnętrznych i wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, a takżeWięcej oDlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Usługi finansowe a kryzys[…]

Dlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Zamówienia publiczne

Dlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Zamówienia publiczne

Ochrona sygnalistów jest konieczna do poprawienia egzekwowania prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych. Konieczne jest nie tylko w kontekście wykonywania budżetu Unii, przeciwdziałanie i wykrywanie związanych z zamówieniami przypadków nadużyć finansowych i korupcji. Ważne jest również zajęcie się niewystarczająco skutecznym egzekwowaniem przepisów w dziedzinie zamówień publicznych przez: krajowe instytucje zamawiające,  podmioty zamawiające w związku zWięcej oDlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Zamówienia publiczne[…]

Obecny mechanizm ochrony sygnalistów w UE

Obecny mechanizm ochrony sygnalistów w UE

Mechanizm ochrony  sygnalistów funkcjonujący w Unii ukształtował się niejednolicie w poszczególnych państwach członkowskich. Konsekwencje zgłoszonych przez sygnalistów naruszeń prawa Unii o wymiarze transgranicznym pokazują, że niewystarczający poziom ochrony w jednym państwie członkowskim wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie poszczególnych państw członkowskich, jak również Unii Europejskiej jako całości. Stąd konieczność stworzenia wspólnych norm i wytycznych obowiązujących we wszystkichWięcej oObecny mechanizm ochrony sygnalistów w UE[…]