Nasi Partnerzy, nasze projekty, wybrane sukcesy, ważne informacje

RODO, spis powszechny 2021, GUS

RODO, spis powszechny 2021, GUS

Wyciekły dane osobowe w GUS Niestety, zawsze trzeba być uważnym i zwracać szczególną uwagę przy korespondencji. Pracowniczka Głównego Urzędu Statystycznego  odpowiadając na mail, by usprawnić odpowiedziała hurtowo na wiele podobnych zapytań. Zamiast do ukrytej wiadomości, uwidoczniła pozostałych adresatów jako do wiadomości. W efekcie obywatel otrzymał listę ponad 500 prywatnych maili innych osób. Następnie wykonała próbyWięcej oRODO, spis powszechny 2021, GUS[…]

Spotkania online a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę

Spotkania online a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę

W oparciu o jakie przesłanki wymienione w art. 6 RODO administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników spotkań on-line? Jak długo administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników? Co z nagraniami z takich spotkań? W trakcie spotkań on-line przetwarza się dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, firmy oraz wizerunku i głosu uczestników. Przesłanką, któraWięcej oSpotkania online a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę[…]

Dwa kodeksy z branży medycznej zatwierdzone przez prezesa UODO

Dwa kodeksy z branży medycznej zatwierdzone przez prezesa UODO

“Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówka medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia “Porozumienie Zielonogórskie” oraz “Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali zostały zaakceptowane przez Prezesa UODO. W obu kodeksach należy poprawić jeszcze kwestie monitorowania podmiotów publicznych, ale jest się już z czego cieszyć. CzekaliśmyWięcej oDwa kodeksy z branży medycznej zatwierdzone przez prezesa UODO[…]

Rejestracja czasu pracy na podstawie danych biometrycznych

Rejestracja czasu pracy na podstawie danych biometrycznych

Zgodnie z ostatnim stanowiskiem PUODO przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w celu ewidencji czasu pracy jest nieuzasadnione. Dane biometryczne są danymi szczególnej kategorii i mogą być przetwarzane tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kodeks pracy, który reguluje przepisy dotyczące zatrudniania pracowników, nie daje podstawy prawnej do wykorzystywanie danych biometrycznych w celu ewidencji czasu pracy. Kodeks pracy pozwala naWięcej oRejestracja czasu pracy na podstawie danych biometrycznych[…]

Kamery w miejscu pracy

Kamery w miejscu pracy

Chcesz zainstalować kamery w miejscu pracy? Zainstalowałeś kamery w miejscu pracy, ale nie wiesz czy postępujesz zgodnie z prawem?Monitoring w pracy reguluje Kodeks pracy oraz RODO. Można instalować kamery w pracy pod warunkiem, że:1) należy określić konkretny cel wykorzystywania kamery w pracy,2) należy wybrać technologie przyjazne prywatności,3) należy poinformować osoby, które mogą zostać nagrane, oWięcej oKamery w miejscu pracy[…]