Nasi Partnerzy, nasze projekty, wybrane sukcesy, ważne informacje

Co ma zrobić sygnalista jak nie uzyska odpowiedzi? Kolejne kroki

Co ma zrobić sygnalista jak nie uzyska odpowiedzi? Kolejne kroki

No właśnie. Wszystko pięknie, kiedy wewnętrzny system zgłoszeniowy działa. Zgłoszenie zostało przekazane, osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń potwierdziła w ciągu wymaganych 7 dni otrzymanie informacji. Organizacja podjęła stosowne działania w związku ze zgłoszenie i poinformowała sygnalistę o efektach tych działań w ciągu kolejnych trzech miesięcy. Ale co jeśli sygnalista na zgłoszoną nieprawidłowość: nie uzyskał odpowiedzi,Więcej oCo ma zrobić sygnalista jak nie uzyska odpowiedzi? Kolejne kroki[…]

Weszła norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Wytyczne

Weszła norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Wytyczne

Whistleblowing management  systems – Guidelines Tematem sygnalisty zajęła się również Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO. Pod koniec lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać nowa norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości – wytyczne (oryg. Whistleblowing management  systems – Guidelines). Co norma określa i jaki jest jej status oraz gdzie ją można zakupić znajdziesz na dedykowanej stronieWięcej oWeszła norma ISO 37002:2021 – System zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości. Wytyczne[…]

Ochrona sygnalisty a ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Ochrona sygnalisty a ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych

Poszanowanie prywatności i ochrona danych osobowych – to podstawowe prawa w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych UE. Są to dziedziny, w których sygnaliści mogą pomóc w ujawnianiu naruszeń, mogących szkodzić interesowi publicznemu. Sygnaliści mogą również pomóc w ujawnianiu naruszeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 (19) w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji,Więcej oOchrona sygnalisty a ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych[…]

Ochrona sygnalisty a ochrona konsumentów

Ochrona sygnalisty a ochrona konsumentów

Jednym z istotnych działań sygnalistów jest zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze prawa konsumentów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii wymienia następujące akty prawne dotyczące prawa konsumentów i ochrony konsumentów. dyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r.Więcej oOchrona sygnalisty a ochrona konsumentów[…]