OFERTA B+R

Dlaczego my?

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) to nasza domena. Jako doświadczeni w codziennym zarządzaniu praktycy (a z pasji naukowcy) wiemy jak połączyć naukę i biznes. Pomożemy przejść przez meandry od pomysłu do realizacji przez wdrożenie w firmie, tak by był dla Państwa opłacalny.

Co robimy i z kim współpracujemy?

Zawsze podkreślamy, że zespół należy dostosować do potrzeb Klienta. Nie odwrotnie. Dlatego na bieżąco analizujemy ofertę instytucji naukowych i zapraszamy ich pracowników do zespołu zgodnie z potrzebami. W blogu Prace B+R znajdą Państwo nasze wybrane (i udostępnione po zgodzie Klienta) projekty.

Pomagamy we wdrożeniu programu badawczo-rozwojowego B+R (R&D). W zakres wchodzi m.in.:

 • opracowanie technologii na życzenie klienta
 • opracowanie OPINII O INNOWACYJNOŚCI, AGENDY BADAWCZEJ, EKSPERTYZY itd.
 • wystąpienie jako podwykonawca we wdrożeniu (wybór m. in. przez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI)
 • ubieganie się o dotację w Instytucji Finansującej (NCBiR, PARP, inne)
 • pomoc w wystąpieniu na panelu jako ekspert lub doradca

Analizujemy potrzeby i możliwości firmy przez:

 • †††††analizę pozycji rynkowej i modelu biznesowego pod kątem gotowości do wdrożenia innowacji
 • analizę finansową
 • analizę organizacji i sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie
 • analizę innowacyjności produktowo-marketingowej pod kątem obecnych i przyszłych programów unijnych

Pomagamy również w:

 • w szkoleniu pracowników i przygotowaniu dokumentacji w zakresie: Lean Management (Six Sigma, 5S, Kaizen), ISO (9000, 14001, 18000, 27001), HACCP, GMP, ZKP
 • przygotowaniu dokumentacji środowiskowej i deklaracji o korzystaniu ze środowiska

Nasi współpracownicy to m.in. pracownicy uczelni. Dzięki wiedzy naukowców poniższych instytucji i wyposażeniu laboratoriów możemy podjąć się trudnych wyzwań.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydziały: Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Zarządzania, Rolnictwa i Biotechnologii, Inżynierii Mechanicznej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziały: Chemii, Fizyki
i Sztuk Pięknych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Mechatroniki, Instytut Fizyki

Politechnika Gdańska, Wydziały: Chemiczny i Mechaniczny

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Nauk Inżynieryjno-Techniczny

Instytut Technik Węglowych Sp. z o.o. w Toruniu

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu