Oferta B+R

.

Co robimy i z kim współpracujemy?

Wśród naszych usług znajdziesz te, które:

Zawsze podkreślamy, że zespół należy dostosować do potrzeb Klienta. Nie odwrotnie. Dlatego na bieżąco analizujemy ofertę instytucji naukowych i zapraszamy ich pracowników do zespołu zgodnie z potrzebami. W blogu Prace B+R znajdą Państwo nasze wybrane (i udostępnione po zgodzie Klienta) projekty.

Pomagamy we wdrożeniu programu badawczo-rozwojowego B+R (R&D). W zakres wchodzi m.in.:

 • opracowanie technologii na życzenie klienta
 • opracowanie OPINII O INNOWACYJNOŚCI, AGENDY BADAWCZEJ, EKSPERTYZY itd.
 • wystąpienie jako podwykonawca we wdrożeniu (wybór m. in. przez BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI)
 • ubieganie się o dotację w Instytucji Finansującej (NCBiR, PARP, inne)
 • pomoc w wystąpieniu na panelu jako ekspert lub doradca

Analizujemy potrzeby i możliwości firmy przez:

 • analizę pozycji rynkowej i modelu biznesowego pod kątem gotowości do wdrożenia innowacji
 • analizę finansową
 • analizę organizacji i sposobu zarządzania w przedsiębiorstwie
 • analizę innowacyjności produktowo-marketingowej pod kątem obecnych i przyszłych programów unijnych

 

Wspieramy również w:

 • w szkoleniu pracowników i przygotowaniu dokumentacji w zakresie: Lean Management (Six Sigma, 5S, Kaizen), ISO (9000, 14001, 18000, 27001), HACCP, GMP, ZKP
 • przygotowaniu dokumentacji środowiskowej i deklaracji o korzystaniu ze środowiska
wsparcie naukowe
Kto z nami współpracuje?

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydziały: Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Zarządzania, Rolnictwa i Biotechnologii, Inżynierii Mechanicznej

Referencje B+R

Skip to content