Monitoring w placówkach medycznych

Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Trwają właśnie konsultacje publiczne nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Obecnie zagadnienia jakości w służbie zdrowia regulowane są w wielu aktach prawnych. Celem projektu ustawy jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie jakości usług medycznych. Projekt ustawy reguluje : 1) autoryzację podmiotów wykonujących działalność […]

Dwa kodeksy z branży medycznej zatwierdzone przez prezesa UODO

“Kodeks postępowania dotyczący ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówka medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia “Porozumienie Zielonogórskie” oraz “Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali zostały zaakceptowane przez Prezesa UODO. W obu kodeksach należy poprawić jeszcze kwestie monitorowania podmiotów publicznych, ale jest się już z czego cieszyć. Czekaliśmy […]

Kodeksy branżowe RODO

Kodeks branżowy RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych dało zielone światło do tworzenie kodeksów branżowych. Zgodnie z procedurami, taki kodeks musi być zatwierdzony przez organ nadzorczy. Zanim taki projekt trafi do UODO przechodzi przez konsultacje społeczne. Do tej chwili powstały kodeksy kilkunastu branż, w tym branży medycznej, małych placówek medycznych, bankowej, branży internetowej, biobanków, oświatowej, HR, spółdzielni mieszkaniowych, […]