Oferta RODO / IOD

.

Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, obejmujących m.in.:

Wśród naszych usług znajdziesz te, które:

 • sprawowanie nadzoru nad ochroną danych osobowych i przestrzeganiem przepisów prawa w tym zakresie,
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją wewnętrzną w zakresie ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie szkoleń okresowych i doraźnych,
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
 • reprezentowanie Administratora Danych Osobowych podczas kontroli służb nadzorujących RODO lub audytów zewnętrznych.

Opracowanie dokumentacji i wdrożenie wymagań:

 • przygotowanie dokumentacji w związku z obowiązkiem wdrożenia wymagań dotyczących ochrony danych osobowych,
 • szkolenie wstępne osób mających dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 • przygotowanie dokumentacji w tym klauzula informacyjna dla sygnalistów, związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych sygnalistów według:
  • ustawy z dnia 1 maja 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML” – z angielskiego „anti money laundering”),
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (zwanej Dyrektywą o sygnalistach)
  • polskiej ustawy dot. ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (ustawa o sygnalistach).

Referencje RODO

Skip to content