Dyrektywa o sygnalistach w rękach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w mediach za implementację przepisów zawartych w Dyrektywie o sygnalistach do krajowego porządku prawnego odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Samo Ministerstwo milczy na ten temat. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych brak informacji o postępie prac. Społeczny projekt ustawy o sygnalistach został przygotowany parę lat temu przy […]

Wewnętrzne kanały zgłoszeniowe

Wewnętrzny kanał zgłoszeniowy powinien być tak zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w bezpieczny sposób, aby zapewniał anonimowość osobie dokonującej zgłoszenia i osobie trzeciej wymienionej w zgłoszeniu. Dostęp do informacji uzyskanych od sygnalisty powinny mieć tylko osoby upoważnione. Ustanowione kanały zgłoszeniowe muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie. Zgłoszenie ustne może być dokonane: telefonicznie, za pomocą […]

Czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest odpowiednim organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach?

Drugim kanałem zgłoszeniowym – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie o sygnalistach – jest kanał zewnętrzny. Dyrektywa jednoznacznie nie wskazuje jaki organ powinien być tym właściwym do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach. Ta kwestia powinna być określona w stosowanych przepisach krajowych, na które ciągle czekamy. Trwają dyskusje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO), aby to on był […]

Kto musi wdrożyć wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach?

Na początku zawsze pojawia się pytanie czy moja organizacja podlega pod wymagania zawarte w Dyrektywie o sygnalistach? Pod Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii podlegają podmioty prawne z sektora publicznego i prywatnego. Podmioty te powinny wdrożyć odpowiednie procedury oraz udostępnić […]