Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji

.

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jest kluczowe dla organizacji, aby skutecznie chronić swoje dane i infrastrukturę przed zagrożeniami. Poniżej przedstawiamy ogólny programu szkolenia, czas trwania, formy szkolenia, koszty oraz najważniejszych aspekty takiego szkolenia.

Najważniejsze czynników, które współdziałają w zapewnieniu skutecznej ochronie danych i infrastruktury w organizacji.

 • Świadomość i szkolenia pracowników. Na pierwszym miejscu. Pracownicy odgrywają kluczową rolę w ochronie danych. Dlatego istotne jest prowadzenie szkoleń i podnoszenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji, aby pracownicy byli zaznajomieni z zagrożeniami i wiedzieli, jak zachować się w sytuacjach ryzykownych i znali narzędzia socjotechniczne.
 • Polityka bezpieczeństwa informacji.
 • Techniczne zabezpieczenia. Należą do nich m.in. firewall, antywirus, oprogramowanie anty-malware, szyfrowanie danych, systemy wykrywania zagrożeń (IDS/IPS), UTM i kontrole dostępu.
 • Zarządzanie dostępem do systemów.
 • Ochrona fizyczna. Zapewnienie kontroli dostępu do pomieszczeń serwerowni czy centrów danych.
 • Audyt bezpieczeństwa: Regularne audyty bezpieczeństwa pozwalają na ocenę skuteczności działań ochronnych i wykrycie ewentualnych słabych punktów.
 • Zarządzanie dostawcami i wzajemne przestrzeganie odpowiednich standardów bezpieczeństwa informacji.
 • Rola kierownictwa

Ważne jest, aby każdy z tych elementów był odpowiednio wdrożony i utrzymywany w organizacji. Dzięki temu zapewnimy wysoki poziom bezpieczeństwa informacji. Jak to zrobić? Zacznij od szkolenia.

Program szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji:

 1. Wprowadzenie do bezpieczeństwa informacji:
  • wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z bezpieczeństwem informacji
  • przedstawienie znaczenia ochrony danych w organizacji
 2. Znaczenie polityk bezpieczeństwa:
  • omówienie tworzenia i wdrażania polityk bezpieczeństwa informacji w organizacji.
  • wyjaśnienie, jakie zagadnienia powinny być uwzględnione w politykach bezpieczeństwa.
 3. Bezpieczne praktyki pracy:
  • edukacja pracowników w zakresie unikania ryzyk związanych z cyberbezpieczeństwem
  • szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z komputerów, urządzeń mobilnych, internetu i sieci wewnętrznych
 4. Zarządzanie hasłami i uwierzytelnianie:
  • wyjaśnienie znaczenia silnych haseł i zasad ich zarządzania
  • szkolenie z uwierzytelniania dwuskładnikowego i innych zaawansowanych metod weryfikacji tożsamości
 5. Ochrona danych osobowych:
  • przypomnienie o konieczności przestrzegania regulacji o ochronie danych osobowych (np. RODO w Unii Europejskiej)
  • szkolenie związane z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych zgodnie z przepisami
 6. Identyfikacja zagrożeń:
  • wskazówki dotyczące rozpoznawania i zgłaszania podejrzanych sytuacji oraz potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
  • cykliczna analiza ryzyk
 7. Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa:
  • szkolenie z zakresu procedur reagowania na potencjalne incydenty cybernetyczne i inne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji
 8. Rola każdego pracownika w bezpieczeństwie informacji:
  • podkreślenie znaczenia zaangażowania wszystkich pracowników w utrzymaniu bezpieczeństwa informacji
  • zaangażowania wszystkich pracowników w utrzymaniu bezpieczeństwa informacji i zapobieganiu wyciekom danych
 1. Ochrona sygnalisty:
  • zgłaszanie naruszeń i ochrona przekazanych informacji
  • wycieki danych i tożsamości sygnalisty
  • komunikacja między sygnalistą a podmiotem. Jak jest bezpiecznie?
  • kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Jak zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych?
 1. Kary i sankcje wynikające z ustaw w zakresie ochrony danych, w tym danych osobowych:
  • Ustawa ODO
  • RODO
  • KRI
  • KSC
  • Dyrektywa 2019/1937 i polska ustawa w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach)

Forma szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji

 Szkolenie może odbywać się w różnych formach, takich jak:

 • szkolenie stacjonarne – np. w sali szkoleniowej
 • szkolenie online – przez platformę e-learningową lub zdalne narzędzia szkoleniowe
 • szkolenie hybrydowe – połączenie elementów szkolenia stacjonarnego i online.

Czas trwania szkolenia

Typowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji może trwać od jednego dnia do kilku dni, w zależności od zakresu tematycznego i potrzeb uczestników.

Najczęściej jest to od 2 do 4 godzin dla jednej grupy lub dłużej około 6-7 godzin razem z ćwiczeniami i testami.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji różni się od formy, może się różnić w zależności od wymienionych wcześniej czynników. Typowo, szkolenia stacjonarne są droższe niż szkolenia online, a także koszt może zależeć od doświadczenia i renomy szkoleniowca.

Najważniejsze aspekty szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji

 1. Zrozumienie roli każdego pracownika w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji.
 2. Uwrażliwienie pracowników na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.
 3. Wzrost świadomości ochrony danych osobowych i informacji poufnych.
 4. Wyposażenie uczestników w umiejętności reagowania na potencjalne zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa.
 5. Dostarczenie praktycznych wskazówek i narzędzi do codziennego bezpiecznego działania w pracy.

Podsumowując, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji jest kluczowym elementem w zapewnieniu skutecznej ochrony danych i informacji w organizacji. Odpowiednio dostosowany program szkolenia może pomóc pracownikom zrozumieć znaczenie bezpieczeństwa informacji i dostarczyć im narzędzi do minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniami cybernetycznymi.

Certyfikat

Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. Certyfikat zawiera program szkolenia.

Nasze doświadczenia

Zobacz referencje, kogo w ostatnim okresie szkoliliśmy wśród podmiotów publicznych i prywatnych.

Zanim rozpoczniemy szkolenie w zakresie bezpieczeństwa informacji proponujemy przeprowadzić audyt organizacji w tym zakresie i poznać potencjalne zagrożenia.

Tutaj zobaczysz więcej na czym polega audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji

Skontaktuj się z nami.

Znajdziemy wspólnie rozwiązanie by jak w najlepszy sposób przeszkolić Twój zespół. Dzięki naszemu szkoleniu podniesiesz świadomość pracowników i podniesiesz bezpieczeństwo na wyższy poziom.

Skip to content