Ochrona sygnalisty a zdrowie publiczne

Jednym z istotnych działań sygnalistów jest zgłaszanie nieprawidłowości w obszarze zdrowia publicznego. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii wymienia następujące akty prawne dotyczące zdrowia publicznego. Środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji pochodzenia ludzkiego, regulowane następującymi aktami […]