Wdrożenie usługi SYGNALISTA24.info zgodne z wymaganiami eAdministracji

W dniach 22 i 23 czerwca w Ciechocinku odbył się już XIII Konwent Informatyków i Administracji. Organizatorem cyklicznego wydarzenia jest Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Pomerania”.

Zostaliśmy zaproszeni przez Organizatorów do zaprezentowania naszego produktu SYGNALISTA24.info – platformy do obsługi zgłoszeń od sygnalistów. Przedstawiliśmy również kompleksową ofertę na nasze usługi dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. \

Szczegóły programu oraz prezentacji znajduje się na stronie dedykowanej ochronie sygnalistów stronie

SYGNALISTA24.info jest bezpieczną usługą dot. ochrony sygnalistów

Podczas prezentacji wspomnieliśmy m.in. o:

 • kilku przypadkach nieprawidłowych wdrożeń, które – co do zasady – mają od razu zniechęcić ujawnianie nieprawidłowości przez sygnalistę;
 • ryzyku i konsekwencji jakie ponosi podmiot przy nieprawidłowym wdrożeniu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości;
 • podstawowych zasadach prawidłowego wdrożenia:
  • upoważnienie osób przyjmujących zgłoszenia,
  • form ustalania dalszych czynności wyjaśniających,
  • utrzymania stałego kontaktu i udzielenia terminowych odpowiedzi,
  • przygotowania rejestrów zgłoszeń wymaganych w sprawozdawczości rocznej;
 • zmianach, jakie wprowadziliśmy na platformie SYGNALISTA24.info;
 • spełnieniu wymagań związanych z bezpieczeństwem danych, w tym danych osobowych i ochroną zasobów.

Platforma do zgłaszania nieprawidłowości wpisuje się w:

 • zachodzącą transformację cyfrowa w instytucjach publicznych,
 • dostępność dla każdego przez 7/24,
 • wymagania przepisów RODO,
 • zachowanie bezpieczeństwa danych,
 • zachowanie poufności i dostępności danych.

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Doering & Partnerzy