Nasi Partnerzy, nasze projekty, wybrane sukcesy, ważne informacje

Ochrona sygnalisty a bezpieczeństwo transportu

Ochrona sygnalisty a bezpieczeństwo transportu

Znaczenie, jakie ochrona sygnalistów ma w kontekście przeciwdziałania przypadkom naruszania przepisów Unii w zakresie bezpieczeństwa transportu, które stwarzają zagrożenie dla życia ludzkiego, i zniechęcania do naruszania tych przepisów znalazło już potwierdzenie w sektorowych aktach unijnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 376/2014) i bezpieczeństwa transportu morskiego (dyrektywach Parlamentu Europejskiego i RadyWięcej oOchrona sygnalisty a bezpieczeństwo transportu[…]