Sygnalista w ochronie środowiska

Sygnalista w ochronie środowiska Przygotowaliśmy dla Państwa wpis, jakie czekają obowiązki podmioty działające w oparciu o przepisy środowiskowe. Do czego są zobowiązane? M.in. do spełnienia wymagań zawartych w dyrektywie o sygnalistach. Powinny ustanowić wewnętrzne przepisy regulujące kwestie przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa. Obok odpowiednich zapisów (regulaminów i instrukcji) należy również udostępnić kanały przyjmowania zgłoszeń. Wymóg […]

Ochrona sygnalisty a ochrona środowiska

W dziedzinie ochrony  środowiska,  gromadzenie  dowodów  dotyczących przestępstw przeciwko  środowisku i przypadków podejmowania bezprawnych działań przeciwko ochronie środowiska, zapobieganie im, wykrywanie ich oraz ich zwalczanie stanowi wyzwanie i działania prowadzone w tym obszarze muszą zostać wzmocnione. Uwagę na to zwróciła Komisja w swoim komunikacie z dnia 18 stycznia 2018 r. pt. „Działania UE na rzecz […]