Ochrona sygnalisty a bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt

Ustanowienie regulacji prawnych dotyczących sygnalistów przyczyniłoby się również do poprawy egzekwowania istniejących przepisów i zapobiegania naruszeniom przepisów Unii w zakresie łańcucha żywnościowego, a w szczególności w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa żywności i pasz, a także zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony zwierząt. W rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanowiono ogólne zasady i wymagania, […]