Pływaki siatkobetonowe. Wdrożenie prac B+R. Etap II

Forma do pontonu siatkobetonowego

Etap II „Wdrożenie prac przemysłowych oraz monitoring i analiza zachowania się gotowego produktu w różnych stanach eksploatacyjnych” Projekt jest w trakcie realizacji dla firmy Mazurskie Drewno Sp. z o.o. w Gołdapi przez konsorcjum: Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy oraz firmę Doering&Partnerzy, gdzie kierownikiem prac wdrożeniowych jest dr inż. Marek Doering Prace B+R niezbędne do stworzenia […]

Pływaki siatkobetonowe. Wdrożenie prac B+R. Etap I

Etap I „Opracowania technologii zmodyfikowanych pływaków siatkobetonowych i pomostów pływających oraz symulacji ich zachowania się w środowisku wodnym” Projekt został zrealizowany w pierwszej połowie 2020 roku dla firmy Mazurskie Drewno Sp. z o.o. w Gołdapi przez konsorcjum: Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy oraz firmę Doering&Partnerzy, gdzie kierownikiem prac wdrożeniowych był dr inż. Marek Doering Prace […]