Dyrektywa o ochronie sygnalistów a ochrona D&O. Ubezpieczenie od niespełnienia wymagań

Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające przedsiębiorstwami. Wraz ze wzrostem wymagań i stale zmieniających się przepisów jest to istotne ubezpieczenie kadry. Dyrektywa o ochronie sygnalistów Kolejnym elementem prawnym jest omawiana na tym blogu Dyrektywa o ochronie sygnalistów. Wdrożenie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów oznaczać będzie dla przedsiębiorców obowiązek wdrożenia […]