Bezpieczeństwo skrzynek elektronicznych w podmiotach publicznych

Nowe regulacje prawne odnośnie do bezpieczeństwa skrzynek elektronicznych Ze względu na rosnące zjawisko podszywania się pod podmioty publiczne w celu wyłudzenia danych, zdecydowano się wprowadzić zabezpieczenia, które dostawcy powinni stosować w skrzynkach elektronicznych u podmiotów publicznych. Mówi o tym ustawa z 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która w większości paragrafów weszła w […]