Jak audyt bezpieczeństwa wygląda w praktyce?

Czym jest audyt bezpieczeństwa? Audyt jest sprawdzeniem, czy wszystkie procedury w organizacji i posiadane dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi standardami bezpieczeństwa systemów. Ta kontrola jest połączona z analizą zarówno miejsca, jak i całego funkcjonującego systemu w miejscu audytowanym. Kompleksowy audyt bezpieczeństwa będzie wskazywać mocne i słabe strony organizacji. Wskaże również niezgodności – […]