Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa – Urząd Miasta i Gminy Gąbin

.

Od kilku lat można zaobserwować, jak sektor cyberbezpieczeństwa rozwija się nieustannie. Czy w związku z tym można powiedzieć, że człowiekowi wystarczy jedna lekcja na zrozumienie podstaw bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni? Wskazanie, że wystarczy zmieniać hasło raz na jakiś czas, czy też stosować w jednostkach administracyjnych niezapisywanie haseł w żadnych widocznych miejscach jest zdecydowanie ubogie w stosunku do istniejących zagrożeń. Ważne jest, aby pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, czy nawet firmy miały możliwość ciągłego pozyskiwania wiedzy i przyswajania dobrych schematów postępowania w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. W związku z tym oferujemy przeprowadzenie szkolenia związanego z obszarem cyberbezpieczeństwa, m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego.

Kilka tygodni temu, w dniach 27-28 czerwca 2023 r., mieliśmy okazję przeprowadzić certyfikowane szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. Szkolenie te było finansowane ze środków UE w ramach programu “Cyfrowa Gmina“, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Dzięki funkcjonowaniu takich projektów jesteśmy w stanie dojść do wielu placówek, które mają szansę na doszkolenie swojej kadry pracowniczej.

Spotkania odbyły się na terenie urzędu, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu przez każdego urzędnika, który podszedł do testu wieńczącego szkolenie.

Wśród zagadnień, które wystąpiły podczas szkolenia dla urzędników i kadry kierowniczej, wystąpiły:

  • Ochrona informacji,
  • Rodzaje najczęściej spotykanych ataków i sposoby ochronne,
  • Socjotechnika,
  • Incydenty bezpieczeństwa informacji.

Zwiększanie świadomości pracowników JST, począwszy od pracowników biurowych, po kadrę kierowniczą, jest rzeczą pożądaną, zważywszy na rosnące zagrożenia w cyberprzestrzeni. Błąd ludzki jest w stanie wyrządzić ogromne szkody dla firm, czy też urzędów. Najgorsze, co może się wydarzyć, to stracić zaufanie ludzi do podmiotu, któremu powierzyło się opiekę nad swoimi danymi. Z tego powodu uważamy, że takowe szkolenia powinny być dostępne dla jak największej ilości jednostek. Świadomość, że pracownicy urzędów są przeszkoleni w tej dziedzinie, zdecydowanie jest w stanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy, jak i dodatkowo zyskać zaufanie ze strony swoich petentów.

Już dzisiaj należy przyjąć takie kryterium, że działania podnoszącego świadomość powinny być wykonywane cyklicznie (przynajmniej raz w roku), zgodnie z KRI. Ponadto uwzględnienie w przeglądzie rocznym audytu na terenie urzędu pozwoli na zweryfikowanie stanu świadomości i postępowanie pracowników.

Zapraszamy do współpracy

Polecamy artykuły:

Zobacz więcej:

Cyberbezpieczny Samorząd. Jak zrealizować grant?

Jak zapewnić bezpieczeństwo informacji? Krok po kroku.

Jak przeprowadzić szkolenie z cyberbezpieczeństwa w urzędzie? Zakres i program

Szkolenie w zakresie ochrony danych na przykładzie szpitala

Bezpieczeństwo kanałów zgłoszeniowych dla sygnalisty

Jak audyt bezpieczeństwa wygląda w praktyce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content