Sygnalista w Polsce. Stan na 30.03.2022r.

.

Szanowni Państwo,

Doering & Partnerzy złożyło zapytanie w dniu 18.03.2022r.,  skierowane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy 30.03.2022r. następującą odpowiedź:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Socjalnej:

/…./    w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 18 marca br. w sprawie etapu prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (UC101), mającego na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Departament uprzejmie informuje, iż ww. projekt w dniu 18 października 2021 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania przez partnerów społecznych oraz konsultacji publicznych.

W trakcie tych uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych do Ministerstwa napłynęły liczne uwagi, które potwierdziły duże zainteresowanie projektowanymi przepisami, co wynika głównie z szerokiego zakresu podmiotowego i przedmiotowego dyrektywy 2019/1937. Wymusiło to dokonanie ponownej analizy oraz znaczącej modyfikacji projektowanych przepisów ustawy, celem zaproponowania kompromisowych rozwiązań prawnych.

Obecnie w Ministerstwie trwa redagowanie ostatecznej wersji przepisów projektu.
Z uwagi na znaczny zakres dokonanych zmian wkrótce projekt zostanie skierowany do ponownych uzgodnień międzyresortowych. 

Na tym etapie prac nie jest możliwe oszacowanie terminu zakończenia prac nad projektem, jak również jednoznacznego przesądzenia o wydłużeniu vacatio legis dla tej ustawy. /…/

Komentarz:

Prace nad ustawą trwają mimo innych obowiązków Ministerstwa, chociażby w związku z sytuacją ukraińskich uchodźców w Polsce. Ponadto wpłynęło bardzo dużo interesujących propozycji podczas konsultacji społecznych oraz międzyresortowych, które należy wziąć pod uwagę ponieważ sam projekt polskiej ustawy, w kilku miejscach, zbyt mocno “odchodził” od głównych założeń stosownej Dyrektywy UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content