Sygnalista – czyli kto? cd.

.

Co mówi na ten temat sama Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii?

Definicja sygnalisty

Osoba dokonująca zgłoszenia to osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na etmat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą.

Osoby   pracujące  dla  organizacji  publicznej  lub  prywatnej,  lub  utrzymujące  kontakt  z  taką organizacją w związku ze swoją działalnością zawodową, niejednokrotnie jako pierwsze dowiadują się o zagrożeniach lub szkodach dla interesu publicznego, do jakich dochodzi w tym kontekście. Zgłaszając naruszenia prawa Unii, które są szkodliwe dla interesu publicznego, osoby takie działają jako „sygnaliści” i tym samym odgrywają kluczową rolę w ujawnianiu takich naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego.

Niestety potencjalni sygnaliści często jednak rezygnują ze zgłaszania swoich zastrzeżeń lub podejrzeń z obawy przed działaniami odwetowymi. W związku z tym w coraz większym stopniu uznaje się znaczenie zapewnienia zrównoważonej i skutecznej ochrony sygnalistów.

Jak to wygląda na poziomie UE?

Dokonywane przez sygnalistów zgłoszenia i ujawnianie publiczne dotyczące naruszeń stanowią jeden z elementów oddolnego egzekwowania prawa i polityk Unii. Dostarczają one informacji na potrzeby krajowych i unijnych systemów egzekwowania prawa, umożliwiając:

  • skuteczne wykrywanie przypadków naruszenia prawa Unii,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie tych naruszeń oraz
  • ich ścigania, tym samym zwiększając przejrzystość i rozliczalność.

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół DOERING&PARTNERZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content