Sygnalista, definicja (ang. whistleblower)

.

Sygnalista (ang. whistleblower)  – to osoba, która zgłasza nieprawidłowości czy naruszenie przepisów prawa. Sygnalista może przekazywać posiadane informacje wykorzystując kanał wewnętrzny lub kanał zewnętrzny, jak również ujawnić je publicznie (np. w mediach).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie Unii (nazywana dyrektywą o sygnalistach) chroni osoby pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które zgłaszają lub ujawniają publicznie informacje na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą.

Zgodnie z zapisami dyrektywa chroni:

  • pracowników, byłych pracowników i kandydatów do pracy;
  • osoby prowadzące działalność na własny rachunek;
  • akcjonariuszy lub wspólników oraz osoby będące członkami organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa, w tym członków niewykonawczych, a także wolontariuszy, stażystów, bez względu na to czy otrzymują wynagrodzenie;
  • osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Ponadto odpowiednie środki ochrony stosuje się również do:

  • osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia;
  • osób trzecich powiązanych z osobami dokonującymi zgłoszenia, które mogą doświadczyć działań odwetowych w kontekście związanym z pracą, takich jak współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
  • podmiotów prawnych, które stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia, dla których taka osoba pracuje lub które są w inny sposób z nią powiązane w kontekście związanym z pracą.

Zapraszamy do kontaktu

zespół DOERING&PARTNERZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content