Spotkania online a przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę

.

W oparciu o jakie przesłanki wymienione w art. 6 RODO administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników spotkań on-line? Jak długo administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników? Co z nagraniami z takich spotkań?

W trakcie spotkań on-line przetwarza się dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, zajmowanego stanowiska, firmy oraz wizerunku i głosu uczestników. Przesłanką, która legalizuje przetwarzanie danych osobowych w tej sytuacji nie zawsze musi być zgoda osoby, której dane dotyczą. Jak najbardziej dane te możemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą. Odpowiednie zapisy pracodawca można zawrzeć w umowie o pracę, regulaminie pracy lub wskazać w zakresie obowiązków. W sytuacji gdy udział w konferencji on-line wykracza poza zakres obowiązków pracowniczych, wtedy należy uzyskać od uczestnika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w oparciu o przesłankę zawartą z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Ponieważ może się zdarzyć, że administrator nagrywa takie spotkania, należy się zastanowić jak długo może je przechowywać? Zgodnie z wytycznymi RODO (art. 5) danych osobowych nie należy przetwarzać przez okres dłuższy niż jest to niezbędne. Czyli o tym jak długo przetwarzamy nagrania ze spotkań on-line decyduje administrator tworząc odpowiednie procedury. Nawet jeżeli przetwarzamy te dane w oparciu o przesłankę zgody, to nie możemy przetwarzać tych danych bezterminowo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content