RODO a BREXIT

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie będzie już stosowała RODO do ochrony danych osobowych. Oznacza to, że przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa będzie opierało się o rozdział V. RODO, czyli “Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych”. Przypominamy, że państwa trzecie, to państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z powyższym przekazanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii będzie wiązało się ze stosowaniem odpowiednich zabezpieczeń (art. 45 RODO), jak również egzekwowania praw oraz skutecznych środków ochrony prawej osób, których dane dotyczą (art. 46 RODO). Można będzie przekazywać dane osobowe do UK na podstawie wyjątków wymienionych w art. 49 RODO. Będzie należało również zaktualizować dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rejestry i klauzule.

Wytyczne dotyczące przekazywanie danych osobowych z UK do państw należących do EOG można śledzić na stronie internetowej rządu Zjednoczonego Królestwa oraz Urzędu Rzecznika Informacji (ICO). Również EROD (Europejska Rada Ochrony Danych) wydała stosowne wytyczne w tej sprawie.

Więcej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1793

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.