Rejestracja czasu pracy na podstawie danych biometrycznych

Zgodnie z ostatnim stanowiskiem PUODO przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w celu ewidencji czasu pracy jest nieuzasadnione. Dane biometryczne są danymi szczególnej kategorii i mogą być przetwarzane tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kodeks pracy, który reguluje przepisy dotyczące zatrudniania pracowników, nie daje podstawy prawnej do wykorzystywanie danych biometrycznych w celu ewidencji czasu pracy. Kodeks pracy pozwala na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, do których zaliczają się dane biometryczne, tylko w dwóch przypadkach:
1. Kiedy zgodę na przetwarzanie wyraziła osoba ubiegająca się o zatrudnienie lub pracownik. W tym przypadku inicjatywa musi być po stronie tych osób.
2. Kiedy podanie tych danych jest konieczne do kontroli dostępu do informacji lub pomieszczeń szczególnie chronionych.
W związku z tym najlepszym rozwiązaniem ewidencji czasu pracy pozostaje lista obecności lub karty dostępowe.

Więcej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1521 lub

https://www.ksoin.pl/rodo-zasady-przetwarzania-danych-biometrycznych/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.