Prawa pacjenta a udzielanie informacji na odległość

.

Inform pacjent

Rzecznik Praw Pacjenta w porozumieniu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych przygotował “Wytyczne w sprawie realizacji przez osoby uprawnione prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość“.

Najważniejsze informacje to:

1) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie zakazuje komunikacji na odległość.

2) Do kontaktu na odległość należy wykorzystywać dedykowany sprzęt, można również skorzystać z telefonu pacjenta.

3) O stan zdrowia pacjenta może pytać osoba upoważniona przez pacjenta (może to być więcej niż 1 osoba) lub osoba nieupoważniona, ale osoba bliska, zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, uprawniona w szczególnych sytuacjach.

4) Przed udzieleniem informacji należy zweryfikować tożsamość osoby dzwoniącej. Jeżeli stan zdrowia pacjenta na to pozwala, to można o to poprosić pacjenta. Można również przy przyjęciu pacjenta do placówki poprosić o podanie danych kontaktowych do osób upoważnionymi, jak również ustalić system hasłowy umożliwiający weryfikację tożsamości.

5) Podczas weryfikacji tożsamości nie należy zbierać nadmiarowo danych osobowych. Nie należy również zbytnio komplikować sposobu weryfikacji tożsamości, ponieważ informacje o stanie zdrowia pacjenta należy udzielać bez zbędnej zwłoki.

6) Udzielając informacji o stanie zdrowia pacjenta należy dokonać tego w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy.


Więcej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1787

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content