Pływaki siatkobetonowe. Wdrożenie prac B+R. Etap II

Etap II „Wdrożenie prac przemysłowych oraz monitoring
i analiza zachowania się gotowego produktu
w różnych stanach eksploatacyjnych”

Projekt jest w trakcie realizacji dla firmy Mazurskie Drewno Sp. z o.o. w Gołdapi przez konsorcjum: Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy oraz firmę Doering&Partnerzy, gdzie kierownikiem prac wdrożeniowych jest dr inż. Marek Doering

Prace B+R niezbędne do stworzenia i wdrożenia modyfikacji technologii produkcji pływaków siatkobetonowych i kompozytowych wraz z inwestycją polegającą na zakupie wyposażenia w postaci maszyn technologicznych i wytrzymałościowych do laboratorium badawczego. Prace finansowane przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,  dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauk, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Mazurskie Drewno Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.