Plan kontroli UODO

.

W połowie stycznia br. na stronie UODO został opublikowany plan kontroli sektorowych na 2022 r. W związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19 taki plan nie powstał w 2021 r. Kontrole w roku 2021 na pewno się odbywały, chociażby w związku z powzięciem przez Prezesa UODO informacji dotyczących nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych. Ile takich kontroli było, w jakich podmiotach i z jakimi wynikami dowiemy się po 31 sierpnia 2022 r. Wtedy zgodnie z prawem Prezes UODO przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności za miniony rok.

W związku z opublikowaniem planu kontroli możemy domyślać się, że urząd wraca do standardowej pracy, takiej jaka miała miejsce pod wybuchem pandemii. Możemy zatem spodziewać się w tym roku większej liczby kontroli niż w ciągu ostatnich dwóch lat.

Kto będzie kontrolowany w 2022 r.?

Roczny plan kontroli obejmuje:

  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.
  2. Banki – w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz sposób informowania klientów ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej.
  3. Podmioty, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu mobilnych aplikacji – sprawdzenie sposobu zabezpieczenia i udostępnianie danych osobowych.

Pozostałe kontrole

Zgodnie z działaniami statutowymi UODO wszczyna również kontrole na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Są to skargi otrzymane od osób fizycznych oraz naruszenia zgłaszane do urzędu przez administratorów. Kontrola może być również wynikiem doniesień medialnych. W poniższej tabeli przedstawiono ilość skarg i zgłoszonych naruszeń na podstawie rocznych sprawozdań publikowanych przez Prezesa UODO.

Rok

Ilość skarg

Ilość zgłoszonych naruszeń

2018 (od 25.05)

4 550

2 446

2019

9 304

6 039

2020

6 442

7 507

Więcej informacji znajdziesz we wpisie:

RODO w Polsce, kary pieniężne do dnia 27.09.2021r.

Ilość kontroli od początku obowiązywania RODO

W poniższej tabeli przedstawiono ilość kontroli na podstawie rocznych sprawozdań publikowanych przez Prezesa UODO. Ze sprawozdania rocznego obok liczby kontroli dowiadujemy się również jakie podmioty były kontrolowane oraz ile decyzji administracyjnych zostało wydanych. Możemy zapoznać się również z analizowanymi przez urzędników przypadkami.

Rok

Ilość kontroli

Podmioty kontrolowane

2018

(od 25.05)

32

W zakresie prowadzenia i zabezpieczenia rejestru mieszkańców, miejskiego monitoringu wizyjnego i przetwarzania danych w ramach platformy ePUAP.

A także:

> brokerzy danych,

> firmy windykacyjne,

> instytucje finansowe,

> serwisy internetowe,

> stowarzyszenia,

> spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, w tym w zakresie stosowania przez nie monitoringu wizyjnego,

> firmy zajmujące się telemarketingiem.

2019

98

> podmioty prowadzące telemarketing,

> portal internetowy,

> organizator loterii,

> banki w zakresie profilowania klientów i potencjalnych klientów,

> centrum medyczne podmiotu leczniczego w ramach badania procesu wystawiania i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA),

> placówki oświatowe i służby zdrowia wykorzystujące monitoring wizyjny,

> podmioty lecznicze w zakresie źródeł pozyskiwania i sposobu zbierania danych osobowych,

> spółdzielnie mieszkaniowe,

> urzędy miast, starostwa, urząd marszałkowski,

> przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji,

> przedsiębiorstwo zarządzające kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

> ZUS,

> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

> Krajowa Izba Rozliczeniowa,

> organy administracji państwowej,

> powołane ustawą służby w zakresie, w jakim wykonują one zadania polegające na rozpoznawaniu, zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu czynów zabronionych, prowadzeniu postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywaniu orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania tych służb.

2020

12

> Główny Geodeta Kraju,

> usługodawcy telekomunikacyjni,

> spółdzielnie mieszkaniowe,

> banki,

> zespół szkół ogólnokształcących.

Źródło: www.uodo.gov.pl

Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu i utrzymaniu ochrony danych osobowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu

Doering & Partnerzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content