Monitoring w placówkach medycznych

.

Jakość w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Trwają właśnie konsultacje publiczne nad projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Obecnie zagadnienia jakości w służbie zdrowia regulowane są w wielu aktach prawnych. Celem projektu ustawy jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie jakości usług medycznych.

Projekt ustawy reguluje :

1) autoryzację podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

2) monitorowanie zdarzeń niepożądanych,

3) usprawnienie akredytacji w ochronie zdrowia,

4) usprawnienie wypłaty pacjentom rekompensat za zdarzenia medyczne,

5) tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych.

Bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia RODO jest to, że projekt ustawy dopuszcza stosowanie monitoringu w pomieszczeniach innych niż ogólnodostępne, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia lub dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Placówka medyczna powinna najpierw jednak przeprowadzić analizę ryzyka, a jeżeli okaże się, że istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw pacjentów – należy również przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych. Zastosowanie monitoringu musi być zasadne, a pacjent powinien zostać o tym poinformowany.

Link do informacji szczegółowych:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12349305/katalog/12804503#12804503
https://www.prawo.pl/zdrowie/zmiany-w-przepisach-o-monitroringu-w-szpitalach,509754.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content