Kamery w miejscu pracy

Chcesz zainstalować kamery w miejscu pracy? Zainstalowałeś kamery w miejscu pracy, ale nie wiesz czy postępujesz zgodnie z prawem?
Monitoring w pracy reguluje Kodeks pracy oraz RODO. Można instalować kamery w pracy pod warunkiem, że:
1) należy określić konkretny cel wykorzystywania kamery w pracy,
2) należy wybrać technologie przyjazne prywatności,
3) należy poinformować osoby, które mogą zostać nagrane, o tym, że monitoring jest stosowany i w jakim obszarze; należy również spełnić obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 RODO,
4) należy wskazać cel, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu np. w układzie zborowym lub regulaminie pracy,
5) należy oznaczyć w odpowiedni sposób obszar monitorowany,
6) dopuszcza się nagrywania tylko wizji bez fonii,
7) należy nagranie z monitoringu udostępnić pracownikom na żądanie.
Więcej: https://uodo.gov.pl/pl/138/1634

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.