Dron a ochrona danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, które zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. rejestracji powinni podlegać operatorzy bezzałogowych statków powietrznych, jeżeli wykonują operacje z użyciem bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w czujnik zdolny do gromadzenia danych osobowych (np. kamerę o rozdzielczości umożliwiającej rozpoznanie twarzy połączonej z możliwością zapisu). Obowiązek ten nie dotyczy bezzałogowego statku powietrznego, który podlega pod dyrektywę zabawkową, czyli dyrektywę PE i Rady (UE) 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Więcej: https://www.prawo.pl/…/obowiazek-rejestracji-pilotow-dronow…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.