Rodzaje kanałów zgłoszeniowych

.

Celem głównym Dyrektywy o sygnalistach jest popra­wa egzekwowanie prawa poprzez wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz poprzez zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi.

Zgodnie z Dyrektywą o sygnalistach powinny funkcjonować trzy niezależne kanały zgłoszeń:

  1. Wewnętrzny w ramach organizacji (w sektorze publicznym i prywatnym).
  2. Zewnętrzny obsługiwany przez właściwy organ.
  3. Ujawnienie publiczne, czyli zgłoszenie nieprawidłowości do mediów.

Zaleca się, aby sygnalista wybrał najpierw wewnętrzny kanał zgłoszeniowy, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że naruszenie będzie można skutecznie usunąć wewnątrz organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych w stosunku do osoby dokonującej zgłoszenia. Zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego będzie to oznaczać rewolucję.

Szczegółowy opis poszczególnych kanałów zgłoszeniowych został przedstawiony w rozdziałach II-IV Dyrektywy o sygnalistach.

Więcej na ten temat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN

Niebawem zaproponujemy Państwu własne narzędzia i procedury do skutecznej ochrony sygnalistów.

 

Zapraszamy do kontaktu

zespół DOERING&PARTNERZY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kategorie

Popularne wpisy

Ciekawe publikacje

Zaufali nam między innymi:

Skontaktuj się z nami

kontakt@doering-partnerzy.pl​
rodo, sygnalista: +48 600 210 513
prace b+r: +48 690 495 513​

Zobacz nasze referencje

Skip to content