Dlaczego warto szkolić pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa?

Cyberprzestrzeń W obecnych czasach można napotkać wiele zagrożeń. Część z nich jest zauważalna w przestrzeni cybernetycznej. Transformacja cyfrowa trwa nieustannie, co daje nam – z jednej strony – wymierne korzyści, ale z drugiej – realne straty. Nie jesteśmy w stanie się już przed tym cofnąć, zatem musimy być przygotowani. Skala cyberprzestępczości rośnie każdego dnia i […]

Jak audyt bezpieczeństwa wygląda w praktyce?

Czym jest audyt bezpieczeństwa? Audyt jest sprawdzeniem, czy wszystkie procedury w organizacji i posiadane dokumenty są zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi standardami bezpieczeństwa systemów. Ta kontrola jest połączona z analizą zarówno miejsca, jak i całego funkcjonującego systemu w miejscu audytowanym. Kompleksowy audyt bezpieczeństwa będzie wskazywać mocne i słabe strony organizacji. Wskaże również niezgodności – […]