Kolejny obszar kontrolowany przez NIK – oprogramowanie komputerowe

Dnia 29 kwietnia 2024r. na stronie NIK ukazały się pokontrolne wykazy wystąpień pokontrolnych dokonanych w samorządach – Skrót prasowy po kontroli NIK oraz wykaz wystąpień pokontrolnych. Kontrola dotyczyła “Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym przez administrację publiczną”. Kontrola została przeprowadzona przez pięć delegatur w 17 jednostkach administracji publicznej. Skontrolowano: Dodatkowo kontroli została poddana również instytucja Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o., która […]