Ochrona sygnalisty a ochrona środowiska

W dziedzinie ochrony  środowiska,  gromadzenie  dowodów  dotyczących przestępstw przeciwko  środowisku i przypadków podejmowania bezprawnych działań przeciwko ochronie środowiska, zapobieganie im, wykrywanie ich oraz ich zwalczanie stanowi wyzwanie i działania prowadzone w tym obszarze muszą zostać wzmocnione. Uwagę na to zwróciła Komisja w swoim komunikacie z dnia 18 stycznia 2018 r. pt. „Działania UE na rzecz […]

Ochrona sygnalisty a bezpieczeństwo transportu

Znaczenie, jakie ochrona sygnalistów ma w kontekście przeciwdziałania przypadkom naruszania przepisów Unii w zakresie bezpieczeństwa transportu, które stwarzają zagrożenie dla życia ludzkiego, i zniechęcania do naruszania tych przepisów znalazło już potwierdzenie w sektorowych aktach unijnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 376/2014) i bezpieczeństwa transportu morskiego (dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady […]