Dlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Usługi finansowe a kryzys

Unia Europejska, jako prawodawca już uznał wartość dodaną wynikającą z zapewnienia ochrony sygnalistom w dziedzinie usług finansowych. W wyniku kryzysu finansowego, który odsłonił poważne niedociągnięcia w kwestii egze­kwowania istotnych przepisów, w znacznej liczbie aktów ustawodawczych w dziedzinie usług finansowych wprowadzano środki ochrony sygnalistów, w tym przewidujące utworzenie zewnętrznych i wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń, a także […]

Dlaczego konieczna jest ochrona sygnalisty? Zamówienia publiczne

Ochrona sygnalistów jest konieczna do poprawienia egzekwowania prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych. Konieczne jest nie tylko w kontekście wykonywania budżetu Unii, przeciwdziałanie i wykrywanie związanych z zamówieniami przypadków nadużyć finansowych i korupcji. Ważne jest również zajęcie się niewystarczająco skutecznym egzekwowaniem przepisów w dziedzinie zamówień publicznych przez: krajowe instytucje zamawiające,  podmioty zamawiające w związku z […]