Rodzaje kanałów zgłoszeniowych

Celem głównym Dyrektywy o sygnalistach jest popra­wa egzekwowanie prawa poprzez wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz poprzez zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi. Zgodnie z Dyrektywą o sygnalistach powinny funkcjonować trzy niezależne kanały zgłoszeń: Wewnętrzny w ramach organizacji (w sektorze publicznym i prywatnym). Zewnętrzny obsługiwany przez właściwy organ. Ujawnienie publiczne, czyli […]