Analiza i badania laboratoryjne własności smarnych, starzeniowych oraz odporności chemicznej

Z przyjemnością informujemy, że konsorcjum firm: Doering & Partnerzy oraz Proekooil Sp. z o.o. wygrało przetarg na wykonanie analiz własności smarnych, starzeniowych oraz odporności chemicznej środków smarnych dla 200 rodzajów receptur na bazie grafenu i tlenku grafenu w ilości 3600 badań 18 metodami. I tak: wykonanie testów określających całkowitą liczbę kwasową smarów metodami PN-ISO 6618:2011 […]

Kara za brak aktualnego oprogramowania antywirusowego

UODO nałożył karę upomnienia na administratora danych, gdyż ten dobrał nieadekwatne środki ochrony swoich systemów informatycznych. Nie przeprowadzał również testów odporności na różne zagrożenia. Urząd uznał, że nieadekwatnie testowano zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dodatkowo używane systemy operacyjne były przestarzałe i nieaktualizowane, ponieważ producent nie oferował już wsparcia technicznego.W wyniku tych zaniedbań doszło do incydentu – […]